aangepaste Gedachtenis(dienst)

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overleden gemeenteleden herdacht.

Omdat er nog  geen dienst was op 22 november hebben we besloten de kransen

die door 1 van de bloemendames waren gemaakt,  met een kaars, gedicht op kaart

en een brief aan te bieden aan de familie.

 

 

 

Op zondag 22 november hebben we bij 1 van de gemeenteleden het stuk op

het graf gezet en de kaart en brief naar de familie opgestuurd.