Kerkenraad

             

                                                                                            

                                                                                     De Kerkenraad bestaat op dit moment uit:   

       

Predikant:

ds. Rianne van Zessen tel: 0596-572929 e-mail:roepzesadsl@zonnet.nl

                                                        

Voorzitter:                                               

Jan Geert Bouma  tel: 0592-388681                                      

 

Scriba:

Karla Meijer   Meidoornlaan 26 9431 AP Veenhuizen, tel: 0592-388492 e-mail: a.k.meijer@home.nl                                                       

 

Kerkrentmeesters:

Cornelia Beijert - Baan financiën e-mail: cjbeijert@hotmail.com

Janneke Bouma  Ledenadministratie  e-mail: pg-veenhuizen@hotmail.com

 

Diakenen:

Johannes Wachtmeester (voorzitter) e-mail: wachtmeesterj@home.nl

Pietje Groenink (secretaresse) e-mail: Ha.Groenink@planet.nl

Henk Denkers

 

Ouderlingen:

Joke Wachtmeester 

Gerrit Kolkman