Diaconie

 

De meeste kerkbezoekers weten dat diakenen met de collectezak rondgaan            

en druk in de weer zijn bij de viering van het avondmaal.

Deze zichtbare taken in de kerkdienst zijn natuurlijk belangrijk, maar

diaken zijn is meer dan dat.

De diaconie zorgt ervoor dat er hulp geboden wordt waar niemand anders

dat doet en komt op voor mensen die het moeilijk redden in onze samenleving.

De diaconie maakt de gemeente bewust van haar diaconale taak en zijn

barmhartigheid en rechtvaardigheid kernwoorden.

Het belangrijkste motto van de diaconie is ˝omkijken naar de medemens” zowel in de gemeente als in binnen- en buitenland.