Kerkrentmeesters

 

De samenstelling, taken en bevoegdheden van de kerkrentmeesters staat beschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het college van kerkrentmeesters dat minimaal uit 3 leden moet bestaan maakt deel uit van de kerkenraad als ze ambtsdrager zijn (ouderling/kerkrentmeester), de kerkrentmeesters kunnen zowel ambtsdragers als niet ambtsdragers zijn.

De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente rust bij de kerkenraad, deze vertrouwt deze taken – voor zover ze niet van diaconale aard zijn – toe aan de kerkrentmeesters.

 

                                                                                                                                                                                                      De voornaamste taken van de kerkrentmeesters zijn:

Opstellen van het beleidsplan
Meerjarenbegroting
Jaarlijkse begroting en – rekening
Beheren van de archieven van de gemeente
Bijhouden van doop – belijdenis en trouwboeken

 

 

Het college van kerkrentmeesters verzorgt de administratie en interne controles waaronder de financiële administratie, de vrijwillige bijdragen etc.

Actie Kerkbalans 2023