PAASGROET 2020

 

 

                Een leeg graf, een lege kerk, een wereld in de war.....

 

Een leeg graf, de Heer is waarlijk opgestaan! Bekende woorden met Pasen.

Maar een lege kerk, dat voelt alsof we in het verkeerde theater zijn beland.

Veel mensen zullen juist in deze goede week de diensten missen.

Een verwarrende tijd. Zorgen om dierbaren, angst: het zal toch niet...?

En dan een lege kerk.... Wat is er eigenlijk gebeurd?

De afgelopen jaren waren er vergelijkbare rampen met duizenden slachtoffers,

alleen, dat was altijd ergens anders......

Maar opeens staan we zelf in de rij van slachtoffers van oorlog, armoede, wereld-

wijd niet te beheersen gezondheidsproblemen.

Hoe klinken in deze crisis de vertrouwde woorden die volgens onze traditie als het 

scharnierpunt van de menselijke geschiedenis gelden?

Weet u wat mij juist in deze dagen in het Paasevangelie zo aanspreekt?

Dat Jezus, geconfronteerd met menselijke grenzen, op God blijft vertrouwen.

Daarom is Pasen zo'n sterk, betrouwbaar verhaal geworden.

In plaats van ons te vertellen wat we moeten geloven, doet het een beroep op ons hart, versterkt het ons vertrouwen op de kracht van wat ons innerlijk beweegt.

Een van de problemen van ons samenleven is dat wij als individuwen in de ban zijn geraakt van ons eigen deelbelang.

Mijn mening, mijn ruimte, mijn belangen.

Maar het is de gemeenschap die mij maakt tot wat ik ben.

Wat ik van God begrijp is dat hij meer de verbondenheid tussen mensen voor ogen houdt. Oosterhuis: én de Geest weeft het verband....

Door onze sterke ego's zijn onze relaties met anderen, ook die met God, een stuk moeizamer geworden. Waar God, lees óns samenleven', meer leidend wordt in ons persoonlijk handelen groeien wij weer toe naar ooit door God bedoeld leven.

Het levensspoor van Jezus moedigt ons aan hem op zijn weg te volgen.

Tot en met, hoe vreemd dat ook klinkt, het lijden en de dood. 

'Gij zult de beker drinken, die ik drink......                                                                                Duizenden, miljoenen mensen, thuis en in het ziekenhuizen, voelen zich in deze dagen van God en mensen verlaten.

En toch vertrouw ik erop dat er ergens op die weg iets met hen gebeurt.

Dat hun lijden gezien en opgemerkt wordt en dat zij mogen ervaren niet alleen te zijn.

En voor ons allemaal vertrouw ik erop dat ook uit deze crisis nieuwe verbondenheid groeit tussen mensen en culturen, in gelijkwaardigheid waarin we elkaar als tochtgenoten respecteren en verder helpen. Dat zal nog best een klus worden!

Dat we elkaar op die weg gauw weer mogen ontmoeten.

Goede en verbindende dagen gewenst!

                                                                                                         ds. Harm Jan Meijer

 

ds. Harm Jan Meijer zou op Goede Vrijdag en 1e Paasdag voorgaan in de diensten.

 

***

Beste mensen,

 

We kijken uit naar Pasen en zouden dit graag in een mooie dienst met u willen vieren. Helaas is dit niet mogelijk zoals zoveel zaken anders gaan dan anders en niet mogelijk zijn op dit moment. We voelen ons ontheemd, verward en we maken ons zorgen. Allemaal heel begrijpelijk. Op korte termijn lukt het ons niet om vanuit de Koepelkerk een dienst te organiseren waarbij u thuis mee kunt kijken en luisteren. Gelukkig worden er kerkdiensten op de tv uitgezonden en we hopen dat u daar uw weg in vindt. Wat we missen is het onderlinge contact, het samenzijn, het delen van wel en wee. In de paaseditie van Rondom de Kerken vragen we ons af het nieuws van de opstanding van Jezus zich verspreid zou hebben als in die tijd gebruik gemaakt had kunnen worden van de moderne communicatiemiddelen, zoals wij die nu ter beschikking hebben. We merken nu, dat ook zonder communicatiemiddelen zich iets zeer snel over de wereld kan verspreiden, als een virus. We hebben er weinig invloed op. Het overkomt ons. Gelukkig en dankbaar mogen we zijndat ook de goede werken en bedoelingen van mensen in deze tijd zich als een virus verspreiden, en daar hebben we wel invloed op.

Omdat we op dit moment niet weten wanneer we weer samen kunnen komen, zullen we u via onze website en ook waar dat kan persoonlijkop de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de diensten etc.

Heeft u behoefte aan een gesprek, schroom niet, maar neem gerust contact met ons op.

Ik sluit af met het troostrijke lied 416, het lied dat we graag aan het eind van een kerkdienst zingen: "Ga met Gog en Hij zal met je zijn.

Hopelijk kunnen wij elkaar over niet al te lange tijd weer ontmoeten en in Zijn naam elkaar begroeten.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen,

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen,

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten,

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

                                                                Namens de kerkenraad een hartelijke paasgroet

                                                                                                                                        Alie Bos

Van de diaconie

 

Paasgroetenaktie 2020.

 

De kaarten voor de paasgroetenactie waren al in de kerk uitgedeeld voordat bekend werd dat er voorlopig geen diensten meer gehouden konden worden.

Wat zou het mooi zijn als de kaarten toch op de plaats van bestemming zouden komen. Juist nu, omdat er ook in de gevangenissen en tbs instellingen geen bezoek meer ontvangen mag worden is een paasgroet van nog meer betekenis.

U mag uw kaart inleveren voor zondag 19 april bij de fam. Scholten op Mandemaker 11 in Veenhuizen.

De diaconie zorgt voor verdere verzending. Namens velen hartelijk dank voor u medewerking.

                                                                                                                                 De Diaconie