Rouw- en trouwdiensten

 

 

                                                                                                     Kosten rouw- of trouwdiensten

 

                                 

 

          Indien u een bijzondere dienst wenst te houden, bijvoorbeeld een             

          rouw- of trouwdienst en daarbij gebruik wenst te maken van de

          Koepelkerk, en de diensten van onze eigen predikant, kerkenraad

          en koster dan worden er vanaf 1 januari 2020  € 200,00  voor deze

          diensten in rekening gebracht.

 

          Kiest u voor een andere predikant en/of organist dan zijn deze kosten

          ook voor uw rekening.

 

         Bent u lid van de Protestantse Gemeente Veenhuizen, maar ontvangt

         deze gemeente geen enkele jaarlijkse geldelijke bijdrage van u dan

         wordt er onder dezelfde regels als hierboven beschreven.

         € 400,00 per dienst in rekening gebracht.  In dit laatste geval zal er

         altijd rekening worden gehouden met uw persoonlijke omstandigheden

         en kunt u deze omstandigheden bespreken met uw wijkouderling of diaken.