ANBI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

In het kader van de ANBI-tranparantie te publiceren gegevens door de Protestantse Gemeente Veenhuizen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

A. Algemene gegevens.

 

Naam ANBI                            CvK van de Protestantse Gemeente Veenhuizen

                                                 Diaconie van de Protestantse Gemeente Veenhuizen

RSIN:                                       CvK:  825506578

RSIN:                                       Diaconie: 825506669

Telefoon:                                0592-388492

Website adres:                       www.protestantsekerkveenhuizen.nl

 E-mail:                                    a.k.meijer@home.nl

Plaats:                                     Veenhuizen 

 

De Protestantse Gemeente Veenhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in de ordinatie 2 artikel 1 als volgt omschreven ëen gemeente is een gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". 

 

 

 

 Veenhuizen PG DIA J2022 - ANBI-overzicht - 16-05-2023 14_38_26  

 

 Veenhuizen PG KRM J2022 - ANBI-overzicht - 16-05-2023 14_38_54 

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor de kerk en het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.