ANBI

     

               

                       RSIN (CvK) 825506578      RSIN (diaconie) 825506669 

 

                                     

                                        

        Rek. 2017   Begr. 2017   Rek. 2016
  Baten              
                 
            Opbrengsten uit bezittingen  €    1.820    €     1.700    €     2.331
            bijdragen gemeenteleden  €  21.322    €   20.650    €   20.963
            Totaal  Baten    €  23.142    €   22.350    €   23.294
                 
  Lasten              
                 
             Besteding pastoraat  €   14.193    €   14.500    €   14.816
             Besteding kerkdiensten  €     1.680    €     1.650    €     1.633
             Lasten kerkelijk gebouw  €     5.464    €     4.124    €     5.624
             Vergoeding (Koster/Organisten)  €     3.845    €     3.650    €     3.912
             Kostenadministratie.bank  €     3.981    €     4.700    €     3.615
             Totaal lasten    €   29.163    €   28.624    €   29.602
             Resultaat (baten-lasten)  €   -6.021    €  - 6.274    €   -6.308