ANBI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

In het kader van de ANBI-tranparantie te publiceren gegevens door de Protestantse Gemeente Veenhuizen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

A. Algemene gegevens.

 

Naam ANBI                            CvK van de Protestantse Gemeente Veenhuizen

                                                 Diaconie van de Protestantse Gemeente Veenhuizen

RSIN:                                       CvK:  825506578

RSIN:                                       Diaconie: 825506669

Telefoon:                                0592-388492

Website adres:                       www.protestantsekerkveenhuizen.nl

 E-mail:                                    a.k.meijer@home.nl

Plaats:                                     Veenhuizen 

 

De Protestantse Gemeente Veenhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in de ordinatie 2 artikel 1 als volgt omschreven ëen gemeente is een gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". 

 

 

  Baten en Lasten voor ANBI-publicatie CvK      
                   
        Rekening   Begroting   Rekening   
           2019      2019      2018  
  Baten              
  Renteopbrengsten          835        1.500         1.432  
  Bijdragen gemeenteleden     22.429      22.100       23.801  
      Totaal Baten   23.264      23.600       25.233  
  Lasten              
  Kosten kerkelijke gebouwen       4.491        5.000        4.410  
  Kosten pastoraat     14.738      15.000      14.944  
  kosten kerkdiensten       1.951        1.750        1.740  
  quota, bijdrage en vergoedingen       5.206        5.200        5.493  
  kosten beheer en administratie        2.375        1.625        2.606  
  rente en bankkosten            30             60             58  
      Totaal lasten    28.791      28.635       29.251  
                   
      Resultaat    5527-       5035-       4018-  
                 

 

 

 

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie Diaconie        
                       
          Rekening   Begroting   Rekening     
          2019   2019   2018    
Baten                    
Rente opbrengsten                  1                 1                 2    
Bijdrage levend geld           1.367          1.200          1.133    
Door te zenden collecte           3.286          3.250          3.581    
      Totaal Baten       4.654          4.451          4.716    
                       
Lasten                    
quota en bijdragen             184            200            209    
kosten beheer en administratie            627            650            689    
Rente en bankkosten             175            175            175    
Diaconaal werk plaatselijk/landelijk         511            750         1.008    
Af te dragen gelden          3.516         3.700         4.236    
      Totaal lasten      5.013         5.475         6.317    
                       
      Resultaat        359-         1024-         1601-    
                       

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor de kerk en het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.