ANBI Kerkrentmeesters

anbi (1)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

In het kader van de ANBI-tranparantie te publiceren gegevens door de Protestantse Gemeente Veenhuizen behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

 

A. Algemene gegevens.

 

Naam ANBI                            College van Kerkrentmeesters  Protestantse Gemeente Veenhuizen

KvK Nr:                                   76397394             

RSIN:                                        825506578

Telefoon:                                0592-388492

Website adres:                       www.protestantsekerkveenhuizen.nl

 E-mail:                                    a.k.meijer@home.nl

Plaats:                                     Veenhuizen 

 

De Protestantse Gemeente Veenhuizen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in de ordinatie 2 artikel 1 als volgt omschreven ëen gemeente is een gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten". 

 

 

 

   

 

 Veenhuizen PG KRM J2023 - ANBI-overzicht - 16-04-2024 10_38_33 Copy  

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor de kerk en het diaconale werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.