Rooster Kerkdiensten

Zondag 29 januari, Heilig Avondmaal
09.30 uur: Ds. W. Smit, Smilde
3e Collecte:  PKN kinderen en jongeren, sirkelslag

 

Zondag 5 februari

09.30 uur: Mw. D. Grit, Oosterwolde
3e Collecte: Kerk in actie werelddiaconaat Pakistan

 

Zondag 12 februari

09.30 uur: Dhr. H. Weemstra, Vries
3e Collecte: Kerk in actie noodhulp Ethiopie 

 

Zondag 19 februari

09.30 uur: Ds. W. Baas, Appelscha
3e Collecte: Kerk in actie binnenlandsdiaconaat, omzien naar gevangenen

 

Zondag 26 februari

09.30 uur: Dhr. J. Koops, Kollum
3e Collecte: Kerk in actie 40 dagen tijd zending Zambia

 

Zondag  5 maart 
09.30 uur: Mw. I. Hofman, Vries
3e Collecte: Kerk in actie 40 dagen tijd zending Palestina