Rooster Kerkdiensten

Zondag 23 oktober, Heilig Avondmaal
09.30 uur: ds. W. Baas, Appelscha
Collecte: Kerk in actie werelddiaconaat Pakistan

 

Zondag 30 oktober

09.30 uur: dhr. B. Metselaar, Beilen
Collecte: Kerk in actie zending Zambia

 

Zondag 6 november

09.30 uur: mw. D. Grit, Oosterwolde
Collecte: Voedselbank Noordenveld en inzameling voedselproducten

 

Zondag 13 november

09.30 uur: mw. I. Hofman, Vries
Collecte: Kerk in actie werelddiaconaat

 

Zondag 20 november, laatste zondag kerkelijk jaar

09.30 uur: ds. T. Veenstra, Diever
Collecte: Pastoraat PKN

 

Zondag  27 november, 1e Advent
09.30 uur: dhr. Koops, Kollum

Collecte: Adventscollecte Kerk in actie werelddiaconaat Colombia