Home

Welkom op de Website van de Protestantse Gemeente Veenhuizen.

 

De Protestantse Gemeente Veenhuizen is sinds 18 april 2017 een zelfstandige

gemeente en valt onder de PKN, Protestantse Kerk Nederland. 

 

Kerkdiensten:
De kerkdiensten worden elke zondagmorgen gehouden in de monumentale Koepelkerk,

Hoofdweg 114 te Veenhuizen.
De diensten beginnen om 9.30 uur. 1 keer in de maand wordt de dienst geleid door onze eigen

predikant, de andere zondagen is er een gastpredikant.

Behalve de schoolvakanties is er voor de kinderen om de twee weken kindernevendienst.

 

 

 

Ook wordt er regelmatig na de dienst gezamenlijk een

kopje koffie gedronken.

Naast de koffie is ontmoeting, bezinning, verbinden en

delen het doel van dit samenzijn.

 

 

 

 

In de kerk is een ringleiding aanwezig zodat ook slechthorende personen de dienst goed kunnen volgen.

Elke dienst wordt opgenomen zodat u ook wanneer u door bijvoorbeeld ziekte de dienst niet bij kunt wonen toch thuis op een later tijdstip de dienst kunt beluisteren.

 

 Wij hopen u binnekort te mogen ontmoeten, u bent meer dan welkom.

 

DE KERKENRAAD HEEFT BESLOTEN OP 21 JUNI DE KERKDEUREN WEER TE OPENEN

ONZE GEMEENTELEDEN WORDEN UITGENODIGD TE KOMEN

 

Regels in het kerkgebouw

* Om aan de kerkdienst deel te nemen dient u zich aan te melden (reserveren) dit kan tot voor de dienst tot    9.25 uur, bij de ingang van de kerk, of eerder telefonisch 06-41235972 (scriba)

* Tot 1 juli mogen er maximaal 30 personen in een gebouw aanwezig zijn. Na 1 juli mogen dit maximaal 100  personen zijn, altijd met in acht neming van de 1.50m afstand tussen de personen.

* Bij de ingang van de kerk staat de coördinator die u begroet, aanwijzingen geeft , vragen beantwoordt en    ieder vraagt of hij/zij corona gerelateerde klachten heeft.

* De kerkenraad zorgt ervoor dat de kerk zo wordt ingericht dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

* Bij het betreden van de kerk, bij de ingang staat een ontsmettingsmiddel klaar om de handen te ontsmetten.                    

* Er wordt een looproute aangegeven.

* De eerste plek in de banken naast gangpaden worden niet gebruikt.

* Jassen houden we aan, of nemen we mee in de bank, kapstokken worden weggehaald.

* Na afloop van de dienst wordt er niet nagezeten en koffie gedronken.

* Toiletbezoek tot een minimum beperken.

* Het gebruik van de consistoriekamer is beperkt, uitsluitend voor de koster, dienstdoende dominee, ouderling en diaken.

* Bij het verlaten van de kerk: De coördinator geeft aan wanneer welke rij/bank met personen de kerk verlaten.

 

Tijdens de dienst.

* Er worden geen handen geschud.

 * Er wordt niet gezongen. De organist speelt de liederen.

* Bij de uitgang worden de 3 collectes gehouden.

 

Ondanks alle regels en beperkingen, die soms ver van onze kerkgewoonten afstaan, gaan we ervan uit dat we samen weer goede en mooie diensten mogen beleven.

We wensen ieder alle goeds en Gods nabijheid toe.